Νέα

NOULAS (2)

Ενημέρωση πρωθυπουργού σχετικά με τη δημιουργία προγραμμάτων για «AI και  Φροντιστές Alzheimer».

Από την επίσκεψη του πρωθυπουργού και την παρουσίαση του Κέντρου Ικανοτήτων Pytheia.

 Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή κατά την οποία ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον κ. Νικόλαο Νούλα, σχετικά με την Μοναδική Δημιουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού για Φροντιστές Alzheimer.

Οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης διαδραματίζουν ένα κορυφαίο ρόλο πλέον σε όλους τους κλάδους της Υγείας. Αγγίζοντας ακόμη και το ευαίσθητο θέμα της Εν συναίσθησης και της Βιοηθικής. (Empathy, Bioethics).

 

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους φροντιστές Alzheimer, μπορεί πράγματι να βελτιώσει το ταξίδι του ασθενούς και να βελτιώσει την καθημερινότητά τους. Ωστόσο, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, και ως εκ τούτου, η σημασία των ενημερωμένων προγραμμάτων κατάρτισης είναι όχι απλά ουσιαστική αλλά και μία τυπική διαδικασία.

 

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη στην υγειονομική περίθαλψη, είναι σημαντικό οι φροντιστές να λαμβάνουν ενημερωμένη εκπαίδευση για να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες αποτελεσματικά και ηθικά. Αυτή η εκπαίδευση θα πρέπει να καλύπτει μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών στοιχείων της τεχνητής νοημοσύνης, των ηθικών επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη και των πρακτικών εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης στη φροντίδα.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ενημερωμένων προγραμμάτων κατάρτισης είναι ότι μπορούν να βοηθήσουν τους φροντιστές να παραμένουν ενημερωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία AI. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει νέες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη φροντίδα, όπως chatbots, εικονικούς βοηθούς και προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία, καθώς και ενημερώσεις σε υπάρχουσες τεχνολογίες. Παραμένοντας ενημερωμένοι με την πιο πρόσφατη τεχνολογία AI, οι φροντιστές μπορούν να διασφαλίσουν ότι χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία αποτελεσματικά και αποδοτικά για να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των ασθενών και να βελτιώσουν την εμπειρία του ασθενούς.

Eπίσης να βοηθήσουν τους φροντιστές να κατανοήσουν τις ηθικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη. Η τεχνητή νοημοσύνη εγείρει μια σειρά από ηθικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων ανησυχιών σχετικά με το απόρρητο, την ασφάλεια των δεδομένων και την αλγοριθμική προκατάληψη. Οι φροντιστές πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα και να κατανοήσουν πώς να τα αντιμετωπίσουν για να διασφαλίσουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται με ηθικό και υπεύθυνο τρόπο.

Μπορούν να βοηθήσουν τους φροντιστές να αναπτύξουν τις Αρχικές δεξιότητες ( SOFT SKILLS), οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική φροντίδα. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την επικοινωνία, την ενσυναίσθηση και την οικοδόμηση σχέσεων, τα οποία είναι κρίσιμα για τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τους ασθενείς και την παροχή συμπονετικής φροντίδας.

Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παρέχει πολύτιμες γνώσεις και υποστήριξη, δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ανθρώπινο άγγιγμα που είναι απαραίτητο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την προώθηση ισχυρών σχέσεων.

Το Pytheia, έχει ήδη ξεκινήσει να δημιουργεί πιστοποιημένα προγράμματα τα οποία είναι απαραίτητα για τους φροντιστές. Σκοπός του η σωστή χρησιμοποίηση τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τους φροντιστές να παραμείνουν ενημερωμένοι με την πιο πρόσφατη τεχνολογία AI, να κατανοήσουν τις ηθικές συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη και να αναπτύξουν τις ήπιες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική φροντίδα.

Επενδύοντας σε ενημερωμένα προγράμματα κατάρτισης, οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι φροντιστές τους έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη αποτελεσματικά και ηθικά και να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς τους.

 

 

AI-CAREGIVERS-EMPATHY: Γιατί αυτή η σχέση επηρεάζεται και επηρεάζει

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσος που επηρεάζει κυρίως τους ηλικιωμένους. Είναι μια εξουθενωτική κατάσταση που μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο στον ασθενή όσο και στους φροντιστές του. Οι φροντιστές ασθενών με Αλτσχάιμερ συχνά αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις, όπως συναισθηματική δυσφορία, σωματική εξάντληση και κοινωνική απομόνωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σημαντικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ενσυναίσθησης και της υποστήριξης των φροντιστών.

Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές ασθενών με Αλτσχάιμερ είναι η διατήρηση της ενσυναίσθησης απέναντι σε μια προκλητική και απρόβλεπτη συμπεριφορά. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τους φροντιστές παρέχοντάς τους πληροφορίες για τη συμπεριφορά των ασθενών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασθενών τους. Για παράδειγμα, τα συστήματα που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αναλύσουν δεδομένα ασθενών για να εντοπίσουν πρότυπα και τάσεις συμπεριφοράς, όπως ταραχή, περιπλάνηση ή κοινωνική απόσυρση. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τους φροντιστές να προβλέψουν τις ανάγκες των ασθενών και να αναπτύξουν στρατηγικές για τη διαχείριση προκλητικών συμπεριφορών.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να παρέχει στους φροντιστές συναισθηματική υποστήριξη, η οποία είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της ενσυναίσθησης ενόψει του στρες και της πίεσης της φροντίδας. Τα chatbot που λειτουργούν με AI και οι εικονικοί βοηθοί μπορούν να παρέχουν στους φροντιστές εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση σε πόρους και συμβουλές όταν τη χρειάζονται. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους φροντιστές να αισθάνονται πιο συνδεδεμένοι και να υποστηρίζονται, μειώνοντας τον κίνδυνο εξάντλησης και συναισθηματικής εξάντλησης.

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει τους φροντιστές ασθενών με Αλτσχάιμερ είναι παρέχοντάς τους πρόσβαση στην κοινότητα και στα κοινωνικά δίκτυα. Η φροντίδα μπορεί να είναι απομονωτική και πολλοί φροντιστές αναφέρουν ότι αισθάνονται αποκομμένοι από τις κοινότητές τους και τα κοινωνικά δίκτυά τους. Τα συστήματα που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να βοηθήσουν τους φροντιστές να συνδεθούν με άλλους που βιώνουν παρόμοιες εμπειρίες, παρέχοντάς τους μια αίσθηση κοινότητας και υποστήριξης.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στους φροντιστές ασθενών με Αλτσχάιμερ, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή που είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων και τη διατήρηση της ενσυναίσθησης. Οι φροντιστές πρέπει να παραμείνουν αφοσιωμένοι και παρόντες με τους ασθενείς τους, εστιάζοντας στην οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων και στην παροχή συμπονετικής φροντίδας.

Συμπερασματικά, η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την ενσυναίσθηση και να υποστηρίξει τους φροντιστές ασθενών με Αλτσχάιμερ. Τα συστήματα που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να παρέχουν στους φροντιστές πληροφορίες για τη συμπεριφορά των ασθενών, τη συναισθηματική υποστήριξη και την πρόσβαση στην κοινότητα και στα κοινωνικά δίκτυα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ενώ η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ενσυναίσθησης και την οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων στο πλαίσιο της φροντίδας.

Pytheia παρουσίαση προγράμματων εκπαίδευσης στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
NEWSLETTER
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο