Λάρισα
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Κέρκυρα
Ρόδος
Washington

Altoida

Washington, USA

Ied

Λάρισα, Ελλάδα

Unicert

Λάρισα, Ελλάδα

Euricon

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Open Mellon

Λάρισα, Ελλάδα

Spirito

Λάρισα, Ελλάδα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας

Λάρισα, Ελλάδα

Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Κέρκυρα, Ελλάδα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ρόδος, Ελλάδα