ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Bioinn

To Pytheia Competence Center, δημιουργεί το Νέο Ψηφιακό Περιβάλλον της Ιατρικής Κοινότητας

Bioinn, scRNA-Sequensing

Η τεχνολογία single cell RNA Sequencing (scRNA-seq) έχει μεταμορφώσει τη βιοϊατρική έρευνα, ωστόσο αντιμετωπίζει προκλήσεις υπολογιστικής ανάλυσης. Η πλοήγηση στις τεράστιες διαστάσεις δεδομένων θέτει πολλά ζητήματα, με τις μεθόδους επιλογής γονιδίων να είναι πρωταρχικής σημασίας.

Η πλατφόρμα μας, Bioinn, εντοπίζει τα κυρίαρχα γονίδια σε σύνολα δεδομένων scRNA-seq, ενσωματώνοντας πάνω από 15 προσαρμοσμένες τεχνικές εξαγωγής χαρακτηριστικών.
Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό αυτής της εφαρμογής είναι η προσέγγιση ensemble, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν τη μοναδική τους μέθοδο συγχωνεύοντας μία τεχνική από κάθε κατηγορία. Αυτό το εργαλείο προσφέρει μια εις βάθος ανάλυση των κορυφαίων γονιδίων, μετρώντας την προγνωστική τους ακρίβεια και τη συσχέτισή τους με διάφορες βιολογικές οντολογίες και οντολογίες που σχετίζονται με φάρμακα. Επιπλέον, οπτικές έξοδοι όπως τα μονοπάτια KEGG και τα δίκτυα PPI προσφέρουν μια ολιστική προοπτική για τα αναγνωρισμένα γονίδια.

Δεδομένων των ευρέος φάσματος λειτουργικοτήτων του, το Bioinn αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό για την αποκάλυψη και την κατανόηση μεταγραφικών δεικτών για πολύπλοκες ασθένειες μέσω της έρευνας scRNA-seq.

Είσοδος στην Εφαρμογή Εδώ.

Bioinn - Where technology meets the genome

Μετάβαση στο περιεχόμενο