Νέα

Pytheia WISE AI CLUB Healthcare
Wise Ai Club Healthcare 1st Meeting at Innohealth Larissa, by Pytheia

1η Συνάντηση της “Λέσχης Σοφών Τεχνητής Νοημοσύνης στην Υγεία” από το Pytheia Competence Center

Στο Pytheia Competence Center, το μοναδικό κέντρο ικανοτήτων στην Υγεία στην Ελλάδα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επικείμενη 

1η Συνάντηση του Wise Club for Artificial Intelligence in Healthcare, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Joist Innovation Park.

Αυτή η σημαντική εκδήλωση θα φιλοξενηθεί κατά τη διάρκεια του επιφανούς διήμερου φόρουμ ηλεκτρονικής υγείας,

Innohealth ’23, στις 23 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:30 π.μ.-11:00 π.μ.

InnoHealth Forum 2023 | JOIST Innovation Park InnoHealth Forum 2023: Register for the two-day Hybrid eHealth Exhibition. 22-23 September 2023 at JOIST Innovation Park in Larissa and Online.joistpark.eu
Pytheia for the Science

Η δημιουργία της Λέσχης Σοφών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την υγεία, κρίνεται απολύτως απαραίτητη λόγω της καθολικής και ευρείας χρησιμοποίησής της και της κρίσιμης συμβολής που μπορεί να έχει στον τομέα της ιατρικής. 

Η ταχύτατη πρόοδός της, έχει ανοίξει ανεπίστρεπτα νέες προοπτικές στην υγειονομική περίθαλψη, επιτρέποντας την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που βελτιώνουν τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη ασθενειών.

Μέσω της Λέσχης Σοφών στο AI, έμπειροι ερευνητές, ιατροί, επαγγελματίες υγείας και τεχνολόγοι που συναντώνται και συνεργάζονται, θα ανταλλάσσουν προοδευτικές ιδέες και τεχνολογικές καινοτομίες. Η Λέσχη θα λειτουργεί ως μια πλατφόρμα όπου οι συμμετέχοντες θα ενωθούν για να εξερευνήσουν τον απέραντο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ως μέσο για να αναζητήσουν νέους και πρωτοποριακούς τρόπους χρήσης της, με τον επιστημονικό έλεγχο θεμάτων που άπτωνται σε κανονιστικά και ρυθμιστικά πλαίσια, ηθικές αξίες, οικονομικές βελτιστοποιήσεις και ελαχιστοποιήσεις των προκαταλήψεων.

Μέσα από την κοινή γνώμη και τη συλλογική εμπειρία, η Λέσχη Σοφών θα προωθεί τη βέλτιστη χρήση ΤΝ, ως ισχυρού εργαλείου για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης, τη μείωση των δαπανών στον τομέα της υγείας και την αύξηση της πρόσβασης των ασθενών σε προηγούμενες θεραπευτικές μεθόδους. Οι συμμετέχοντες στη Λέσχη θα αναλάβουν τον ρόλο των πρωτοπόρων που καθοδηγούν το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης, υιοθετώντας την τεχνολογία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης ιατρικής με στόχο τη βελτίωση της ζωής και την εξέλιξη της υγείας των ανθρώπων.

Διακρινόμενο από την εστίασή του, στις προόδους αιχμής στην τεχνολογία υγειονομικής περίθαλψης, τo 1st Meeting of the Wise Ai Club Healthcare, θα χρησιμεύσει ως κεντρική πλατφόρμα για κορυφαία μυαλά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Με αφοσίωση στην επιδίωξη της καινοτομίας και της αριστείας, αυτή η αποκλειστική συγκέντρωση στοχεύει να εξερευνήσει τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην επανάσταση στις πρακτικές υγειονομικής περίθαλψης.

Ενδεικτικά Αντικείμενα συζητήσεων:

  1. H θεσμική ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους τομείς της ιατρικής και της υγειονομικής περίθαλψης.

ΗΑνακάλυψη πρωτοποριακών εφαρμογών ΑΙ, επαναπροσδιορίζουν την περίθαλψη, βελτιστοποιούν τη διάγνωση και ενισχύουν την έρευνα. 

Πως θα Ενώνονται στο μέλλον επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας και ειδικοί της Τεχνητής Νοημοσύνης για να ανοίγουμε νέες δυνατότητες για έναν προηγμένο και ασφαλή ιατρικό κόσμο;

  1. H διαμόρφωση της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

Η τεχνολογία επιφέρει αλλαγές στο υλικό και το μέσο εκπαίδευσης. Η γνώση πολλαπλασιάζεται μέσα στο χρόνο 3 φορές. 

Πως θα εξερευνηθεί το μέλλον της εκπαίδευσης, ποια συστήματα πρέπει να εφαρμόσουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα; 

Πως θα ανεβάσει το επίπεδο της και την αμεσότητα η δια βίου μάθηση, ποιο πλεονέκτημα έχει η επόμενη γενιά μέσω της γνώσης;

  1. Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στο εργατικό δυναμικό της υγειονομικής περίθαλψης. 

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται περισσότερο στην υγειονομική περίθαλψη, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος στο εργατικό δυναμικό. 

Πώς θα αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη τους ρόλους των γιατρών, των νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας; 

Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των ανθρώπινων ικανοτήτων αντί για την αντικατάστασή τους;

  1. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια υγεία. 

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος προκλήσεων δημόσιας υγείας, όπως η παρακολούθηση και η απόκριση σε μολυσματικές ασθένειες, η βελτίωση των ποσοστών εμβολιασμού και η προώθηση υγιεινών συμπεριφορών. 

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουμε την υγεία των πληθυσμών;

  1. Οι ηθικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη. 

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πιο εξελιγμένη, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι ηθικές συνέπειες της χρήσης της. 

Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται με τρόπο που είναι δίκαιος, ακριβής και σέβεται το απόρρητο των ασθενών;

  1. Η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη. 

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πιο διαδεδομένη, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν κανονισμοί που διασφαλίζουν την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση της. 

Ποια είναι τα βασικά ζητήματα για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη;

  1. Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη. 

Ποιες είναι οι μελλοντικές τάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη; 

Πώς θα αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη τον τρόπο που παρέχουμε υγειονομική περίθαλψη;

Οι συμμετέχοντες θα αποτελούνται από οραματιστές ερευνητές, ιατρούς, αξιότιμους επαγγελματίες υγείας, καθηγητές, τεχνολόγους και επιχειρηματίες με προοπτική. 

Με την προώθηση συνεργατικών διαλόγων και την ανταλλαγή πρωτοποριακών γνώσεων, αυτή η συνέλευση θα οδηγήσει στη μεταμόρφωση της ιατρικής περίθαλψης, των αποτελεσμάτων των ασθενών και της λήψης κλινικών αποφάσεων.

Στον πυρήνα αυτής της διακεκριμένης εκδήλωσης βρίσκεται μια ακλόνητη δέσμευση για την ανύψωση των προτύπων υγειονομικής περίθαλψης μέσω των εξελίξεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και εμπειριών θα διαμορφώσει αναμφίβολα το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης, ανοίγοντας το δρόμο για μια νέα εποχή ιατρικής ακριβείας και φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή.

Μαζί, ξεκινάμε ένα εμπνευσμένο ταξίδι για να επαναπροσδιορίσουμε τα όρια της ιατρικής αριστείας μέσω της μεταμορφωτικής δύναμης της τεχνητής νοημοσύνης.

NEWSLETTER
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο