Νέα

ivdr mdr ai act regulatory framework

Δια ζώσης εκπαιδευτικό σεμινάριο, για το Ρυθμιστικό Πλαίσιο των Ιατρικών Συσκευών (MDR & IVDR)

Αγαπητοί συνεργάτες στον τομέα της Υγείας και της Ιατρικής Τεχνολογίας,

Λόγω των συνεχόμενων αλλαγών στο κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο Ιατρικών Συσκευών καθώς και λόγω της επερχόμενης συμμετοχής πολλών επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων ή πανεπιστημίων σε Ευρωπαϊκά και Eθνικά προγράμματα χρηματοδότησης, (Ερευνώ Καινοτομώ – HORIZON, EΣΠΑ), Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε, στο Πολύτιμο για όλους:

#1 Δια ζώσης 4ωρο εκπαιδευτικό σεμινάριο για το Ρυθμιστικό Πλαίσιο των Ιατρικών Συσκευών (MDR & IVDR).

Το Pytheia ως το μοναδικό Κέντρο Ικανοτήτων στην Ελλάδα στον τομέα της Yγείας, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο νομικό γραφείο Michalopoulou & Associates Lawgroup  και με τη σιγουριά του εκπαιδευτικού οργανισμού ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ, αναλαμβάνει να οργανώσει το πολυτιμότερο επίσημο σεμινάριο, το οποίο αποδίδει τη γνώση η οποία απαιτείται, πριν από κάθε έρευνα ή ανάπτυξη Medical Devices και Software as Medical Devices.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2023 και ώρες 17:00-21:00 Ακαδημίας 98-100, ΑΘΗΝΑ, στον εκπαιδευτικό οργανισμό ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ. 

health care higher training courses. Mdr Ivdr. By Pytheia Competence Center

ζωντανή συμμετοχή (Δια ζώσης Εκπαίδευση), θα επιτρέψει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου.

Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε όλους τους οικονομικούς φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων, από κατασκευαστές έως διανομείς, καθώς και στελέχη προϊόντων ιατρικής τεχνολογίας, ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις, φαρμακευτικές επιχειρήσεις, εταιρείες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ιατρικών εφαρμογών, ανεξαρτήτως τμήματος και ειδικότητα.

Μαζί, θα καλύψουμε μια σειρά θεματικών ενοτήτων συμπεριλαμβανομένων:
 • Εισαγωγικές πληροφορίες: βασικοί ορισμοί βάσει MDR/IVDR.
 • MDR vs AI Act (Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη): Προκλήσεις & αντιθέσεις μεταξύ του MDR και της πρότασης νέου Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη.
 • Μεταβατικές διατάξεις και ισχύς πιστοποιητικών.
 • Η περίπτωση της Ελλάδας – Νομοθετικό πλαίσιο.
 • Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Vs Φάρμακα.
 • Medical Device as a Software: Ορισμοί, Χαρακτηριστικά και ταξινόμηση, διάθεση στην αγορά και αξιολόγηση της συμμόρφωσης των MDSW, επιμέρους ενότητες MDSW, αλλαγές στο λογισμικό.
 • Medical Device as a Software: Κλινική Τεκμηρίωση και Κλινική Αξιολόγηση.
 • Ζητήματα Κυβερνοασφάλειας και MDR/IVDR.
 • Υποχρεώσεις οικονομικών φορέων βάσει MDR/IVDR και ρόλος του PRRC (πρόσωπο αρμόδιο για την κανονιστική συμμόρφωση).
 • Ζητήματα Ασφάλειας συμπ. UDI, EUDAMED.
 • Αρμοδιότητες και Ρόλος Κοινοποιημένων Οργανισμών.
 • Πεδίο εφαρμογής, αντικείμενο MDR/IVDR → Κανονισμοί, σκοπός, βασικότερες αλλαγές, ταξινόμηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 • Quiz Κατανόησης.
 • Συμπεράσματα και πεδία προβληματισμού-Ερωτήσεις.Το μάθημα θα αγγίξει επίσης τις προκλήσεις και τις αντιθέσεις μεταξύ του MDR και του προτεινόμενου νέου κανονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη, ακολουθούμενο από ένα κουίζ κατανόησης και συμπερασματικές παρατηρήσεις.
REGISTER FOR THE 1st Live Seminar for MDR/IVDR

Σας ενθαρρύνουμε να  κάνετε Σήμερα την Προεγγραφή σας.

(Η Φόρμα Συμμετοχής στο σεμινάριο βρίσκεται στην αρχή αυτού του άρθρου).

Το τμήμα θα κλείσει στις 50 συμμετοχές.

Κόστος Συμμετοχής 150 ευρώ.

Θα αποδοθεί, ειδική βεβαίωση παρακολούθησης εξειδικευμένων σεμιναρίων.

Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να σας δούμε εκεί.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο