Πυθεία Logo

Category: Wise Club

Untitled-design-6

Η 1η συνάντηση της Λέσχης Σοφών Ai στην Υγεία από το Pytheia

Τίτλος: Λέσχη Σοφών στην Υγεία: Η Θεσσαλία Ηγείται την Ενσωμάτωση AI στην Υγεία, αμέσως μετά από τις φυσικές καταστροφές!  Διοργάνωση-Συντονισμός: Κέντρο Ικανοτήτων Πυθεία  Τόπος: Joist

Read More »
Μετάβαση στο περιεχόμενο