Κατηγορία ΠΥΘeIA

Την Παιδοχειρουργική Κλινική του ΓΝΛ επισκέφθηκαν στελέχη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Πυθεία

Τη μοναδική Παιδοχειρουργική Κλινική που λειτουργεί στο Γ.Ν. Λάρισας επισκέφτηκαν στελέχη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης του Νοσοκομείου με καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής και ψηφιακών λύσεων. Πιο συγκεκριμένα, η Διευθύντρια της Κλινικής, κα…

Σε λειτουργία το πρώτο Κέντρο Ικανοτήτων για την Ψηφιακή Υγεία-ΠΥΘeIA

Το πρώτο Ελληνικό Κέντρο Ικανοτήτων για τη ψηφιακή Υγεία και την ψηφιακή Εκπαίδευση της Υγείας, ξεκίνησε τη λειτουργεία του. Πρόκειται για ένα από τα 12 Κέντρα Ικανοτήτων, συγχρηματοδοτούμενα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων…