Πυθεία Logo

Category: ΠΥΘeIA

ivdr mdr ai act regulatory framework

Δια ζώσης εκπαιδευτικό σεμινάριο, για το Ρυθμιστικό Πλαίσιο των Ιατρικών Συσκευών (MDR & IVDR)

Looking to stay up-to-date with the latest changes in the Medical Device Regulatory Framework (MDR & IVDR)? Look no further than Pytheia’s Valuable for All 1st 4-hour Medical Device Regulatory Framework training course, taking place on May 29th, 2023. This comprehensive seminar, organized in collaboration with Michalopoulou & Associates Lawgroup and EUROPROODOS, covers everything from basic definitions and classification of medical devices to cyber security issues and the responsibilities of economic operators. Whether you’re a manufacturer, distributor, researcher, or start-up, this course is a must-attend event. Pre-register today to secure your spot – with only 50 entries available, this course is sure to fill up quickly.

Read More »

Την Παιδοχειρουργική Κλινική του ΓΝΛ επισκέφθηκαν στελέχη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Πυθεία

Τη μοναδική Παιδοχειρουργική Κλινική που λειτουργεί στο Γ.Ν. Λάρισας επισκέφτηκαν στελέχη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης του

Read More »
Μετάβαση στο περιεχόμενο