Κατηγορία Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Την Παιδοχειρουργική Κλινική του ΓΝΛ επισκέφθηκαν στελέχη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Πυθεία

Τη μοναδική Παιδοχειρουργική Κλινική που λειτουργεί στο Γ.Ν. Λάρισας επισκέφτηκαν στελέχη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης του Νοσοκομείου με καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής και ψηφιακών λύσεων. Πιο συγκεκριμένα, η Διευθύντρια της Κλινικής, κα…