ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η “ΠΥΘeΙΑ” αναπτύσσει, προσφέρει και πιστοποιεί μια σειρά ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η Διεπαγγελματική / Διεπιστημονική διασύνδεση και μεταφορά γνώσεων καθώς και η Αναβάθμιση/Επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού και του ευρύ κοινού.

Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται:

  • Σε επαγγελματίες Υγείας
  • Σε δομές Υγείας
  • Σε Φαρμακευτικές Εταιρείες (adhoc & custom made)

  • Σε μαθητές και φοιτητές
  • Στο ευρύ κοινό

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HEALTHCARE – HEALTH INFORMATICS

Η ανάπτυξη της βιοϊατρικής τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει συνεισφέρει σημαντικά στην αποκρυπτογράφηση πολλών πολύπλοκων ασθενειών και βιολογικών διεργασιών. Οι τεχνολογίες αυτές παράγουν δεδομένα μεγάλου όγκου και μεγάλης διαστατικότητας. Οι προκλήσεις αυτές επιλύονται με μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες μπορούν να διαχειριστούν …


Learn more

CARING FOR OLDER PEOPLE

Ζούμε σε μία εποχή όπου ο πληθυσμός της γης γερνάει και οι άνθρωποι εμφανίζουν συχνότερα νόσους φθοράς, όπως καρδιαγγειακά, διαβήτη, καρκίνο και νευροεκφυλιστικές νόσους του εγκεφάλου. Η Ελλάδα έχει έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς δημογραφικής γήρανσης παγκοσμίως και υπολογίζεται πως έως το 2050 το ποσοστό των ηλικιωμένων στη χώρα μας …


Learn more

Μετάβαση στο περιεχόμενο