Νικόλαος
Νούλας

CEO

_DSC9741

Σωτήρης Αναγνώστης

Head of Innovation & Marketing

Γεώργιος Δαφούλας

Chief Medical Officer

Ιωάννα
Πατσιούρα

Operations Manager

Μιχάλης
Αδάμου

Project Manager